Arkiv 2015 – 2016

Program for 2016
Felles dugnadsdager saman med Venneforeninga :
Laurdagar :  10.,17., 24. .april, kl 10 til 14
ta med rive,hagesaks og møt opp.

 Sesong opning i hagen :

Søndag 15.mai kl 12 -16
Omvising, servering, plantesal mm

22.mai – Tjorehagens dag
kl 12 – 16
Venneforeninga og sponsor bedriftene sin dag –   med foredrag, planteauksjon, omvising mm
Gratis adgang for medlemmer i Venneforeninga og Sponsor bedrifter.

29.mai  – kl 11
  Friluftsgudsteneste i hagen

Olv Tjores Minneløp vert desverre ikkje arrangert i år.

——————–

ARKIV  2015 :

21.juni – kl 13  2015
Løp og turmarsj på 5 kilometer
Søndag 21. JUNI  kl. 13.00.
Start og mål  i Tjorehagen

Olav Tjore (1930 – 1998) hadde
2  verkeleg store interesser
gjennom heile livet.
Det eine var hagen, som i 2010
kunne feira 50 års-jubileum.
Det andre var løp og trening.
No kan du kombinera begge desse.
Løypa går på skogssti, gangsti og
lite trafikkert veg.

Her finn du kart over løypa i 2011

Etter marsjen er det omvsing i hagen for dei som ynskjer –  ca kl 1500 – og kl 16.

Kafen  er open md sal av kaffe, vafler og is mm
Plantesal

Arr: Stiftinga Tjorehagen
og Tjorehagens Venner

Velkommen !

Kåre E. Vetås
Tlf. 92 86 90 33 / 56 37 10 40.
post@tjorehagen.no