Velkommen til Tjorehagen

Fantasisk bløming i hagen i år !
Tidleg bløming av mange arter som sjeldan blømer mykje.
Sesong opning 5.mai kl 12 – 16. Omvising og kafe
 

Eventyrhagen på Radøy i Nordhordland

Ein fredeleg oase med hundrevis av Rhododendron, eksotiske buskar og tre, idylliske stiar, fuglesong, dammar og ei vakker gråsteinsbru.

Tjorehagen er livsverket til Olav Tjore, ein hage
dei fleste kjem tilbake til gong etter gong etter
først å ha vore derHagen egner seg godt for ein dagstur saman
med familie og venner, for pensjonistgrupper,
lag og organisasjoner.

Ny Bok om Tjorehagen !
Forfattar : Olav Marås
Kan kjøpast i Tjorehagen
kr 300,-

Hagen har ei eiga Venneforeing med kring 250 medlemmer.
Hagen er i dag eigd og drifta av Stiftinga Tjorehagen

* Hagen ligg sør i Radøy kommune, tett ved Rv 565. Etter Nordhordlandsbrua tek ein mot Radøy i Isdalstø krysset. Ein heldt fram over Alversund-brua, og ca 5,5 km nordover mot Manger finn ein hagen.