Fakta om hagen

Fakta om Tjorehagen:

* Ca 15 mål stor naturhage påbyrja av Olav Tjore i 1960.

* Stiftinga Tjorehagen har i dag eit areal på ca 40  mål.
I  delar  av det nye arealet har ein byrja rydda  skog og laga  stiar og planta .

* Ein stor og fleire små dammar. Idylliske stiar, som delvis er tilrettelagt for rullestolbrukarar.

* I alt kring 2000 tre og buskar. Av dette opp mot 400 ulike Rhododendron typar, av desse fleire arter som er sjelden i skandinavisk samanheng.

* Kring 20 fuglearter hekkar i hagen.

* Ei steinbru ferdiggjort sommaren 1998 knyter saman den nye og den gamle delen av hagen.

* Hagen har ei eiga Venneforeing med kring 250 medlemmer. Hagen er i dag eigd og dreven av Stiftinga Tjorehagen.

* Hagen ligg sør i Radøy kommune, tett ved Rv 565. Etter Nordhordlandsbrua tek ein mot Radøy i Isdalstø krysset. Ein heldt fram over Alversund-brua, og ca 5,5 km nordover mot Manger finn ein hagen.