ARKIV 2005

Nytt frå hagen  2005

2005:
I 2005 besøkte  ca 2.500 hagen. Det vare ein god sesong for  Rhododendron blomstringa, og vi fekk mange
positive tilbakemeldingar frå publikum.
I juni hadde vi  urte og staudehelg med godt besøk.

Galleri Tjorehagen hadde  to utstillingar:
Mike Rackwits  –  oljemaleri –  Lippa Dalen –  keramikk
og Jon Audun Hauge   ‘Bølger i stein’. Begge utstillingane vart svært godt motteke av dei besøkande.

Ferdigstillinga av damanlegget i Nye-hagen og steintrappa til fjellhagen var prioriterte i vårsesongen.  Hausen 2005 var  felling av tre i gamle hagen vore prioritert, foruten ymse vedlikehaldsarbeid i hagen og bygningar.

Frå ustillinga ‘ Bølger i stein’
John Audun Hauge
Fleire foto og info under Galleri Tjorehagen.

Gåve frå Sparebanken Vest
14 mai 2005 fekk Stiftinga Tjorehagen tildelt
kr. 100.000 frå Visjon Vest til ferdigstilling
av damanlegget i ‘Nye-hagen’.
Vi rettar ei  stor takk til Sparebanken Vest
for dette !

 

 

Ny steintrapp til Fjellhagen

Stein trapp
Våren 2003 byrja vi arbeidet med å mura
ei trapp opp til fjellhagen – arbeidet vart
sluttført no i haust 2005  . Arvid Olsen ( foto) og
John Petter Havnerås har utført arbeidet.

60 tre
60 tre er tatt ut frå Gamle hagen hausten 2005

  1. I løpet av dei siste 4 åra har vi tatt utca 160 trær i Gamle hagen. Eit vanskeleg arbeid; vi skal ikkje øydeleggja det unike ved hagen, samstundes må vi ha nok lys og rom