Arkiv 2013 – 2014

Våren 2013:

Ny skilt  mm i hagen – laga av
Ester Samulsen

Bløming i hagen i år 2013 ! 
Det er fantastisk bløming i hagen. Nokre planter har fått litt tørkeskader/frost skader, men dei fleste har klart seg veldig bra ! Eit besøk no kan anbefalast, ein kan få  også få med seg ein god del av dei tidlegblømande artene  som enno står i blomst ! ( 28.mai2013)